The Leader In Me

Kindcentrum De Marskramer werkt volgens de zeven gewoonten van The Leader In Me (TLIM). Deze gewoonten zijn gebaseerd op het gedachtegoed van auteur Stephen Covey. Hij heeft de 7 gewoonten van effectief leiderschap gedormuleerd die zijn omgezet in een programmavoor scholen met als naam "The Leader In Me". Deze 7 gewoonten worden weergegeven in de vorm van een boom. Hierin zijn de gewoonten af te lezen. De 7 gewoonten helpen de kinderen leiderschap te nemen over hun eigen leven en ontwikkelikng. Zo leren ze onder meer proactief zijn, verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes en omgaan met anderen.

Door middel van de 7 gewoonten wordt persoonlijk leiderschap ontwikkeld bij kinderen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leidinggeven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. 

De wortels van de boom: gewoonten 1, 2 en 3.
De basis voor effectief leiderschap is te vinden bij de wortels van de boom. Hierbij gaat het om gewoonte 1, 2 en 3. 
1. Wees proactief: ik maak mijn eigen keuzes.
2. Begin met het einddoel voor ogen: ik maak een plan. 
3. Belangrijke zaken eerst: eerst werken, dan spelen.

Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Zonder deze wortels kan de boom niet groeien en staat de boom niet stevig. Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip  krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet. Darom begin het leerproces begint bij de wortels. 

De stam van de boom, gewoonten 4, 5 en 6. 
Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen.
4. Denk win-win: zoek naar voordeel voor iedereen. 
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: luister eerst goed naar de ander, voordat je praat.
6. Creëer synergie: samen met anderen werken is beter.

Zij vormen de stam van de boom. De stam staat symbool voor jou en je relaties met  anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat dan begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (Creëer synergie: samen is beter, samen weet en kun je meer) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten. 

De kruin van de boom: gewoonte 7 
Om gewoonte 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. 
7. Houd de zaag scherp: evenwicht voelt het beste.

Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.  

Bij het CPS is meer informatie te vinden via deze links: 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.