Zorg

Kindcentrum De Marskramer heeft een uitgebreid zorgsysteem opgezet voor kinderen die extra zorg nodig hebben. De leerkrachten spelen hierin een heel belangrijke rol. Sommige van hen zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in rekenen, taal of meer- en hoogbegaafdheid. 

Ook heeft De Marskramer een eigen schoolzorgteam, het zogenoemde SZT. Hierin zitten de interne begeleiders en de directeur van de school. Gezamenlijk zorgen zij voor de leerlingenzorg op ons kindcentrum. Zij voeren leerlingbesprekingen met leerkrachten, doen beleidsvoorstellen, bewaken het niveau van het kindcentrum en beheren het leerlingvolgsysteem. Ook ondersteunen zij de leerkrachten bij de extra begeleiding die zij kinderen geven. 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Binnen De Marskamer is ook gerichte aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op ons kindcentrum spreken we ook wel van 'meer intelligente kinderen'. Voor hen hebben we een speciale methode, genaamd Levelwerk. Deze methode wordt deels naast en deels in plaats van de reguliere methoden ingezet. De specialist meerbegaafdheid richt zich samen met de ib'ers op de organisatie van Levelwerk. De specialist coacht ook de kinderen die met de methode werken. Deze coaching vindt één keer in de week plaats. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.