Medezeggenschapsraad en ouderraad

Op Kindcentrum De Marskramer vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Daarom kent ook De Marskramer verschillende overlegorganen. Denk aan de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR). 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van het kindcentrum. De MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Zij overleggen met de directie over allerlei beleidsmatige zaken die te maken hebben met De Marskramer. Denk aan de toekomst, de achtergronden van het beleid en de gevolgen van plannen voor werknemers, ouders en leerlingen. Soms heeft de MR een adviserende rol, een andere keer een meebeslissende stem. Ook kan zij zelf initiatief nemen. Daarnaast is de MR ook aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers en werknemers. De medezeggenschapsraad vergadert iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en staan inde kalender op deze site vermeld. 

Samenstelling MR

 • Miriam Dijk (teamgeleding)
 • Jenny Dik (teamgeleding, secretaris)
 • Femke Spandaw (teamgeleding)
 • Astrid Hommes (teamgeleding)
 • Roland Akkerman (oudergeleding) 
 • Merian Meijerink (oudergeleding) 
 • Metta Koops (oudergeleding)
 • Berry van der Ploeg (oudergeleding)


Ouderraad
Naast de MR heeft Kindcentrum De Marskramer ook een Ouderraad. De leden van de OR worden gekozen tijdens hun algemene ledenvergadering. De ouderraad kent een aantal commissies, zoals festiviteiten, sport, cultuur, verkeer en kriebelteam. 

Samenstelling OR

 • Wim Wichers (voorzitter)
 • Mark Veenstra (secretaris en vice-voorzitter)
 • Sabine Drenth (penningmeester)
 • Anita Kwant (commissie festiviteiten)
 • Tamara Vöge (commissie festiviteiten) 
 • Jamie Breimer-Smit (commissie sport)
 • Sonja Jansen (commissie sport)
 • Wendy de Gunst (commissie cultuur)
 • Sandra Bolhuis (commissie cultuur)
 • Rina Burkels (commissie kriebelteam)
 • Germa Boelens (commissie kriebelteam)

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.